The Presumptuous Ray

I'M Not Gonna Pay A Lot For This Bride.

Experter tar över

Kaos på jobbet eller? Detta har jag varit med om eftersom det var efter ett virus som gjorde att vi hade hela nätverket nere en längre tid och detta fick svåra konsekvenser för oss eftersom vi jobbar genom nätverket. Så efter detta bestämde vi på företaget oss för att ta utomstående hjälp till detta som erfarna IT support som kunde ordna med saker som vi alla inte kunde göra. Det första som dom gjorde var att se över vad vi jobbade med och installerade ett snabbt och bra molntjänst som gjorde att vi fick en helt annan arbets ordning som gjorde allt mycket lättare och detta uppskattade alla på företaget att vi fick genom dom.